Operační program Doprava

30.9.2019
Pravidla pro žadatele a příjemce OPD (7,41 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 2.1 platná od 1. října 2019
30.9.2019
Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce OPD (619 KB)

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 2.1 platná od 1. října 2019.
5.4.2019
Vyhodnocení plnění komunikačního plánu OPD v období 2017-2018 (3,03 MB)

Závěrečná evaluační zpráva v rámci zpracované evaluace Vyhodnocení plnění Komunikačního plánu Operačního programu Doprava 2017-2018, která byla provedena na základě plánu hodnocení Operačního programu Doprava 2014-2020
5.2.2019
Pravidla pro žadatele a příjemce OPD (9,29 MB)

Pravidla pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 2.0 platná od 2. února 2019.
5.2.2019
Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce OPD (618 KB)

Přílohy k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020. Verze 2.0 platná od 5. února 2019.
1.10.2018
Metodika hodnocení ekonomické efektivnosti pro projekty v oblasti infrastruktury multimodální dopravy - Metodická příručka Řídicího orgánu OPD (1,92 MB)

Řídicí orgán vydává metodickou příručku pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů v oblasti infrastruktury multimodální dopravy, tedy pro projekty v rámci specifického cíle 1.3 (Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy). Cílem tohoto dokumentu je doplnit prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic o oblast multimodální nákladní dopravy, tj. stanovit předpoklady, obsah a postupy zpracování hodnocení efektivnosti jednotlivých akcí v rozsahu potřebném pro posouzení a schválení jako součást žádosti o podporu z Operačního programu Doprava 2014-2020.
25.7.2018
Výroční zpráva 2017 pro veřejnost (1,47 MB)

Shrnutí obsahu Výroční zprávy o provádění OPD 2014-2020 za rok 2017
29.6.2018
Revize programového dokumentu Operačního programu Doprava 2014-2020 (669 KB)

verze schválená k 20. 6. 2018
25.4.2018
HW požadavky (425 KB)
První  Předchozí         1 stránka ze 7          Další  Poslední