Operační program Doprava

Operační program Doprava » Metodika CBA

Metodika CBA

1.10.2018
Metodika hodnocení ekonomické efektivnosti pro projekty v oblasti infrastruktury multimodální dopravy - Metodická příručka Řídicího orgánu OPD (1,92 MB)
Řídicí orgán vydává metodickou příručku pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů v oblasti infrastruktury multimodální dopravy, tedy pro projekty v rámci specifického cíle 1.3 (Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy). Cílem tohoto dokumentu je doplnit prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic o oblast multimodální nákladní dopravy, tj. stanovit předpoklady, obsah a postupy zpracování hodnocení efektivnosti jednotlivých akcí v rozsahu potřebném pro posouzení a schválení jako součást žádosti o podporu z Operačního programu Doprava 2014-2020.
1.12.2017
Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb
Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, která byla schválena Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017, je k dispozici na webu SFDI zde: https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/