Operační program Doprava

Operační program Doprava » Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky Operačního programu Doprava jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019, který implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, a splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých) i WCAG 2.1.

Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním HTML 5. Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS).

Z povahy webové prezentace jsou některé informace předávané uživatelům v jiných formátech, a to zejména v případě komplexního formátování nebo jejich rozsáhlosti. Dále se může jednat o případy, ve kterých se předpokládá časté stahování souboru a následná práce s ním. Takové informace jsou primárně publikovány ve formátu PDF, alternativně pak ve formátech Microsoft Office. Některé dokumenty mohou být z důvodu jejich velikosti komprimovány do archivů ZIP. Operační systémy Windows, macOS i Linux obsahují vestavěné aplikace pro práci s archivy ZIP.

Máte pocit, že na tomto webu je technicky něco špatně? Kontaktujte prosím technického administrátora: volkman@vistera.cz

Své připomínky a náměty k obsahové náplni webu můžete zasílat na info@opd.cz.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 25. 11. 2019.