Operační program Doprava

Operační program Doprava » Super sobota na Ladronce

Super sobota na Ladronce

Tak jako v minulých letech i letos jsme se zúčastnili ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) největšího festivalu volnočasových aktivit ve střední Evropě, který se opět konal na Ladronce.

Volný sobotní den, zajímavý program pro všechny a krásné počasí přilákalo do parku na Ladronce spoustu dětí, mladých a jejich rodičů. Pro všechny účastníky tohoto super odpoledne bylo připraveno mnoho zajímavých aktivit, především z oblasti volného času, zdravého životního stylu, sportu a hudby. Ve společném stanu, který sdíleli zástupci Ministerstva dopravy (dále jen „MD“) společně se zástupci MMR, Ministerstva životního prostředí a dalších institucí zapojených do čerpání prostředků z fondů EU, se pak návštěvníci mohli zúčastnit vědomostních soutěží z oblastí Evropské unie a evropských fondů. Na ty, kteří správně zodpověděli položené otázky, čekaly hezké odměny zejména s dopravně bezpečnostní tématikou.

V rámci této akce zástupci MD rovněž zodpovídali dotazy veřejnosti. Mezi nejčastější oblasti, které návštěvníky zajímaly, patřily zejména připravované železniční a silniční stavby a také možnost prodloužení pražského metra. S ohledem na to, že se akce konala v Praze, byly obsahem diskuze zejména projekty plánované a realizované v Praze a ve Středočeském kraji. Nejčastěji se pak společně diskutovalo nad problematikou modernizace dálnice D1 a spojením Prahy s Kladnem a rovněž realizací vysokorychlostních tratí směrem do Německa.

Celá akce se povedla a to zejména i díky Vám a Vašim rodinám. Vaše nadšení a zájem potvrdilo i ocenění, které stanoviště MMR získalo v závěru dne – Nejlepší stanoviště Ladronkafestu. Děkujeme Vám, že se zajímáte o projekty financované z Operačního programu Doprava. Rádi se s Vámi opět setkáme a budeme se těšit, že se opět uvidíme na další akci, tentokrát třeba na Dni otevřených dveří na Ministerstvu dopravy, na Dnech Evropy nebo nejpozději za rok na dalším ročníku Ladronkafestu.