Operační program Doprava

Operační program Doprava » Změna výzvy č. 84

Změna výzvy č. 84

Řídicí orgán OPD reaguje na aktuální situaci v souvislosti s koronavirovou pandemií a u výzvy č. 84 zaměřené na podporu doplňkové sítě dobíjecích stanic přistupuje k prodloužení nejzazšího termínu pro předložení žádostí o podporu, a to z původního data 30.11.2020 nově do 11. 1. 2021.

V návaznosti na relativně velkou poptávku ze strany potenciálních žadatelů dále dochází u výzvy č. 84 také k dílčímu navýšení alokace, a to z původních 60 milionů Kč na 70 milionů Kč.

Upravený text výzvy zohledňující jednak posun termínu a dále i navýšení alokace je k dispozici na stránce výzvy č. 84 zde.