Operační program Doprava

Operační program Doprava » Operační program Doprava v Plzeňském kraji

Operační program Doprava v Plzeňském kraji

Přímo v Plzeňském kraji bylo prostřednictvím Operačního programu Doprava od roku 2007 realizováno celkem 33 projektů, díky nimž se zrekonstruovalo nebo zmodernizovalo přes 41 km železnic a nově se postavilo více než 12 km silnic.

Operační program Doprava 2007–2013 (OPD1)Mezi úspěšné projekty z OPD1 patří například: Modernizace trati Rokycany – Plzeň, jejíž součástí byla také výstavba nejdelšího železničního tunelu v ČR (4 150 m) u obce Ejpovice. Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví, díky níž došlo mimo jiné k zřízení bezbariérových přístupů na nástupiště nebo výstavbě nové budovy centrálního stavědla, která centralizuje nejen technologie zabezpečovacího zařízení celého uzlu, ale také pracoviště regionálního řízení dopravy, záložní zdroje energie aj. Výstavba přeložky silnice I/26 Plzeň, Nová Hospoda v délce 1,962 km zajistila napojení na místní komunikace, včetně vybudování lávky pro pěší přes čtyřpruhou silnici a 630 metrů dlouhé protihlukové stěny. Hlavním cílem přeložky silnice I/27 u Třemošné v celkové délce 3,844 km byla výstavba západního obchvatu města, jejíž součástí byly dvě úrovňové průsečné křižovatky, jedna mimoúrovňová křižovatka a šest mostních objektů, včetně protihlukových opatření.

Modernizace trati Rokycany - Plzeň Ejpovický tunel
Modernizace trati Rokycany - Plzeň Ejpovický tunel
Více o projektech OPD1 realizovaných v Plzeňském kraji se dozvíte zde.

Další informace o OPD1 jsou k dispozici na webových stránkách.

Operační program Doprava 2014–2020 (OPD2)Operační program Doprava 2014–2020 (OPD2) navazuje na Operační program Doprava 2007–2013 (OPD1). Představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování výstavby dopravní infrastruktury v České republice v programovém období 2014–2020 s celkovou alokací podpory EU cca 4,56 mld. EUR (přibližně 123 mld. Kč). Jedná se o jeden z největších operačních programů – připadá na něj zhruba 17 % ze všech prostředků pro Českou republiku z evropských strukturálních a investičních fondů.

Rekonstrukce mostu Pňovany - Bezdružice Tramvajová trať na Borská pole
Rekonstrukce mostu Pňovany - Bezdružice Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole
V rámci OPD2 dojde v Plzeňském kraji k rekonstrukci, revitalizaci a modernizaci vybraných tratí a silnic.

Díky OPD2 došlo v Plzeňském kraji mimo jiné k: obnově železničního vozového parku na lince Pňovany - Plzeň hl. n. - Horažďovice předměstí pořízením nových jednotek RegioPanter v celkové hodnotě 1,2 mld. Kč. První jednotky byly předány Českým drahám k užívání v listopadu 2018.

Projektem výstavby přeložky silnice I/26 v celkové délce 2,972 km byl realizován severozápadní obchvat města Staňkov, který odvedl tranzitní dopravu mimo zástavbu města a zvýšil plynulost a bezpečnost silničního provozu.

Revitalizací trati č. 175 Rokycany – Nezvěstice došlo ke zvýšení bezpečnosti a zlepšení komfortu cestujících. Významným projektem v Plzeňském kraji byla také rekonstrukce mostu v km 1,429 na trati Pňovany – Bezdružice.

Obnova vozového parku - Plzeňský kraj Silnice I/26 - Staňkov
Obnova vozového parku pro Plzeňský kraj I Silnice I/26 Staňkov
Více informací o dokončených a plánovaných projektech nejen v tomto kraji se dozvíte na webových stránkách www.spravazeleznic.cz a www.rsd.cz, popř. v informačních materiálech. Schválené projekty pak naleznete v sekci Projekty OPD.


Ve čtvrtek 25. června byla slavnostně zprovozněna a předána široké veřejnosti k užívání stavba silnice I/21 Nová Hospoda – Kočov, 2. stavba, která slouží jako západní obchvat části obce Bezděkov. Došlo tak k odvedení tranzitní dopravy mimo obec a snížení hluku a škodlivých exhalací. Celkové náklady na projekt byly více než 214 milionů Kč, přičemž příspěvek EU přesáhl 166 milionů Kč.

Silnice I/21 Nová Hospoda - Kočov

Informační materiály k tomuto kraji jsou ke stažení zde.