Operační program Doprava

Operační program Doprava » Obchvat Církvic na Kutnohorsku začal sloužit veřejnosti

Obchvat Církvic na Kutnohorsku začal sloužit veřejnosti

V úterý 25. října byl otevřen obchvat obce Církvice na silnici I/38, díky němuž je každý den převeden průjezd více než 16 000 vozidel mimo centrum obce. Jeho výstavba, která trvala dva roky, byla podpořena Operačním programem Doprava, a to konkrétně prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj částkou přes 517 milionů korun.

Součástí nově postaveného úseku v celkové délce přes 4,2 km jsou mimo jiné tři mosty, mimoúrovňová křižovatka a tři protihlukové stěny. Během výstavby musela být provedena také přeložka ropovodu Družba. Silnice I/38 je důležitou silniční spojkou České republiky ve směru severozápad – jihovýchod. Vnitrostátně umožňuje propojení severočeského, středočeského a jihomoravského regionu. Pro mezistátní dopravu je důležitá zase svým napojením na rakouskou silniční síť.

„Nová čtyřkilometrová přeložka u obce Církvice je další z řady staveb, jejímž cílem bylo zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy na významném silničním tahu I/38. Díky odklonu tranzitní dopravy se v Církvicích výrazně zlepší dopravní situace i životní prostředí. Na dnes zprovozněnou stavbu naváže v následujících letech přeložka Malín – Kuchyňka, kde aktuálně dokončujeme výkupy pozemků a připravujeme podání žádosti o stavební povolení,“ uvedl při zprovoznění stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Obchvat CírkviceObchvat CírkviceObchvat Církvice