Operační program Doprava

Operační program Doprava » Nástroj pro propojení Evropy pro období 2021–2027 (CEF2) schválen. První výzva bude vyhlášena v září 2021

Nástroj pro propojení Evropy pro období 2021–2027 (CEF2) schválen. První výzva bude vyhlášena v září 2021

V průběhu července bylo schváleno a zveřejněno evropské nařízení, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy pro období 2021–2027 (CEF2) a následně další navazující dokumenty. Program CEF2 je určen na podporu budování a modernizace transevropských dopravních, energetických a digitálních sítí.

Podporované aktivity se do značné míry překrývají s připravovaným Operačním programem Doprava 2021–2027 (OPD3), proto budou výzvy OPD3 koordinovány s výzvami CEF2. Prostředky dopravní části CEF2 budou v České republice využity zejména na železniční projekty, vč. zavádění evropského zabezpečovacího systému ETCS. První výzva CEF2 bude vyhlášena již v září 2021.

Více informací na www.mdcr.cz/cef.