Operační program Doprava

Operační program Doprava » Moderní silniční obchvaty přinášejí na Vysočinu bezpečnější dopravu

Moderní silniční obchvaty přinášejí na Vysočinu bezpečnější dopravu

Přímo v Kraji Vysočina bylo prostřednictvím Operačního programu Doprava od roku 2007 realizováno celkem 39 projektů, díky nimž se zmodernizovalo přes 82 km železnic a nově se postavilo nebo rekonstruovalo více než 87 km silnic I. třídy a dálnic.

Operační program Doprava 2007–2013 (OPD1)Mezi úspěšné projekty z OPD1 patří například: modernizace dálnice D1 v úsecích Větrný Jeníkov – Jihlava a Lhotka – Velká Bíteš, která přinesla nejen kvalitnější povrch, ale také došlo mimo jiné k jejímu rozšíření, rekonstrukci dálničních mostů nebo sanaci skalních zářezů. Celkové náklady na modernizaci obou úseků přesáhly 1,7 mld. Kč. Od konce roku 2010 mohou motoristé využívat také více než 6,5 km dlouhý obchvat Moravských Budějovic, který v rámci projektu Silnice I/38 Moravské Budějovice – obchvat přinesl zrychlení tranzitní dopravy a zlepšení životního prostředí pro obyvatele města. Součástí projektu byla také výstavba dvou mimoúrovňových křižovatek a pěti mostních objektů o celkové délce 622 m, přičemž nejdelší z nich měří 470 m a je tak nejdelším silničním mostem na Vysočině.

Silnice I/38 Moravské Budějovice Modernizace D1 - úsek 10
Silnice I/38 Moravské Budějovice - obchvatModernizace D1 - úsek Hořice - Koberovice
Více o projektech OPD1 realizovaných na Vysočině se dozvíte zde.

Další informace o OPD1 jsou k dispozici na webových stránkách.

Operační program Doprava 2014–2020 (OPD2)Operační program Doprava 2014–2020 (OPD2) navazuje na Operační program Doprava 2007–2013 (OPD1). Představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování výstavby dopravní infrastruktury v České republice v programovém období 2014–2020 s celkovou alokací podpory EU cca 4,56 mld. EUR (přibližně 123 mld. Kč). Jedná se o jeden z největších operačních programů – připadá na něj zhruba 17 % ze všech prostředků pro Českou republiku z evropských strukturálních a investičních fondů.

Jihlava - trolejová doprava Zvýšení traťové rychlosti Havl. Brod - Okrouhlice
Rozšíření trolejové dopravy v Jihlavě Zvýšení traťové rychlosti Havlíčkův Brod - Okrouhlice
V rámci OPD2 dojde v Kraji Vysočina k rekonstrukci, revitalizaci a modernizaci vybraných tratí a silnic.

Díky OPD2 byla na Vysočině provedena nebo je v současnosti v realizaci modernizace dalších úseků dálnice D1. Územím Kraje Vysočina prochází celkem 93 km naší nejdůležitější silniční tepny. Z evropských fondů byl prostřednictvím Operačního programu Doprava spolufinancován také projekt rozšíření ekologické trolejové dopravy v Jihlavě, díky němuž proběhla instalace zcela nového trakčního trolejového vedení v ulici Vrchlického.

Projektem výstavby přeložky silnice I/34 v celkové délce 5,397 km byl realizován obchvat obcí Ústrašín, Ondřejov a Myslotín, který odvedl tranzitní dopravu mimo zástavbu a zvýšil plynulost a bezpečnost silničního provozu.

Cílem rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo) je mimo jiné zkrácení jízdní doby v tomto úseku, zlepšení komfortu cestování nebo zvýšení bezpečnosti. V rámci tohoto projektu vzniknou v Křižanově dvě nová ostrovní nástupiště o délce 250 m.

Jedním z projektů realizovaných na Vysočině byla také Rekonstrukce nástupišť č. 1 a 4 v žst. Havlíčkův Brod, která od konce roku 2019 už slouží cestujícím.

Havlíčkův Brod - rekonstrukce nástupiště Silnice I/37 - Sklené nad Oslavou, obchvat
Rekonstrukce nástupišť č. 1 a 4 v žst. Havlíčkův Brod Silnice I/37 Sklené nad Oslavou, obchvat
Více informací o dokončených a plánovaných projektech nejen v tomto kraji se dozvíte na webových stránkách www.spravazeleznic.cz a www.rsd.cz, popř. v informačních materiálech. Schválené projekty pak naleznete v sekci Projekty OPD.

Informační materiály k tomuto kraji jsou ke stažení zde.