Operační program Doprava

Operační program Doprava » Metodický dopis pro žadatele a příjemce OPD - COVID-19

Metodický dopis pro žadatele a příjemce OPD - COVID-19

Řídicí orgán OPD v reakci na pokračující pandemii COVID-19 a vyhlášený nouzový stav a s ním související opatření zveřejňuje metodický dopis pro žadatele a příjemce OPD, který má umožnit zmírnění objektivně vzniklých dopadů COVID-19 na přípravu a realizaci projektů OPD.

Zmírnění dopadů spočívá zejména v tom, že je žadatelům a příjemcům umožněno podávat žádosti o změny projektů (tzv. ŽoZ), které se týkají následujících oblastí:
 
  • odklad termínů stanovených ze strany ŘO OPD v rámci schvalovacího procesu žádostí o podporu či vyplývajících z požadavků v rámci dokumentace výzev, 
  • prodloužení období způsobilosti výdajů
  • prodloužení fyzické realizace projektu vč. data naplnění cílových hodnot výstupových indikátorů. 
S odkazem na dopady pandemie COVID-19 ve 4. čtvrtletí 2020 a v prvním pololetí 2021 lze žádat o prodloužení příslušných lhůt až o 3 měsíce.

Podrobné informace jsou uvedeny přímo ve vlastním Metodickém dopisu č. 3, který naleznete také zde.