Operační program Doprava

Operační program Doprava » Fotografická výstava projektů OPD na Štvanici přitáhla pozornost široké veřejnosti

Fotografická výstava projektů OPD na Štvanici přitáhla pozornost široké veřejnosti

Operační program Doprava se v neděli 29. září zúčastnil otevření historického Negrelliho viaduktu pro veřejnost. Na Štvanici, kde končila jednosměrná prohlídka mostu, jsme společně se zástupci ostatních odborů Ministerstva dopravy prezentovali široké veřejnosti aktuální aktivity v oblasti dopravní infrastruktury. Naše fotografická výstava třinácti dopravních projektů, které byly spolufinancovány z evropských investičních fondů, přitáhla pozornost všech návštěvníků a sklidila u nich kladný ohlas.

Těšíme se na viděnou na některé z příštích akcí s dopravní tématikou. 

Fotogalerie

ˇVýstava