Operační program Doprava

Operační program Doprava » Aktualizace harmonogramu výzev OPD

Aktualizace harmonogramu výzev OPD

Řídicí orgán OPD zveřejňuje dílčí aktualizaci harmonogramu výzev OPD pro rok 2020. V harmonogramu výzev byly pouze upřesněny některé údaje u již dříve uvedených výzev. Žádná nová výzva nebyla v této aktualizaci doplněna. Konkrétně došlo zejména k dílčím posunům plánových termínů vyhlášení u výzev č. 35, 72 a 76. U výzev č. 15, 80 a 81 pak byly doplněný termíny dle skutečného vyhlášení. Důvodem posunů dílčích termínů je především stále probíhající projednávání připravované dokumentace jednotlivých výzev

Aktualizovaný harmonogram výzev je k dispozici zde.