Operační program Doprava

Operační program Doprava » Aktualizace harmonogramu výzev OPD

Aktualizace harmonogramu výzev OPD

Řídicí orgán OPD zveřejňuje aktualizaci harmonogramu výzev OPD pro rok 2020. Do harmonogramu byla doplněna jedna nová výzva (č. 83), která bude zaměřena na podporu infrastruktury CNG plnících stanic a bude vyhlášena v rámci programu podpory infrastruktury pro alternativní paliva. Výzva byla do harmonogramu doplněna na základě nově indikované potenciální absorpční kapacity. Alokace této výzvy bude 30 mil. Kč a je předpokládáno její vyhlášení od dubna do září 2020.

V harmonogramu výzev byly dále upřesněny některé údaje u již dříve uvedených výzev. Konkrétně došlo k dílčím posunu plánovaného termínů vyhlášení u výzvy č. 35. Důvodem posunu je především stále probíhající projednávání připravované dokumentace a také aktuální situace v souvislosti s koronavirovou pandemií. 

Aktualizovaný harmonogram výzev je k dispozici zde.